• Dobročinná organizace je typem neziskové organizace (NPO). To se liší od jiných typů neziskových organizací v tom, že se soustředí na dobročinných cílů, jakož i sociální pohody (například charitativní, vzdělávací, náboženské, nebo jiných činností sloužících veřejnému zájmu nebo obecné dobro). Právní definice charitativní organizace (a lásky) se liší v závislosti na zemi a v některých případech oblasti země, ve které charitativní organizace působí. Toto nařízení, daňový režim, a způsob, jakým charitativní zákon postihuje charitativních organizací se rovněž liší. Finanční údaje (např. Zdaněním o náhradě, příjmy z fundraisingu, příjmy z prodeje zboží a služeb, nebo výnosy z investic) jsou důležité indikátory pro posouzení finanční udržitelnosti charitě, především charitativních hodnotitelů. Tato informace může ovlivnit pověst charita je s dárci a společnostech, a tudíž finanční zisky charitě je.
1 2